Nová ochranná pásma kolem Švihova

Zpřísnění ochranného pásma kolem vodního díla Švihov na řece Želivce a s tím související zásah do tradičního zemědělství a hospodaření desítek společností především na Pelhřimovsku, které původně požadovalo Povodí Vltavy, se zatím odkládá.

I pod vahou Krajem Vysočina a partnery nashromážděných argumentů a důvodů k odložení tohoto opatření se Povodí i obě ministerstva – zemědělství a životního prostředí – zachovala velice profesionálně a mají skutečnou snahu a ochotu problematiku ochrany vodního díla řešit s těmi, kterých se omezení dotknou.

Všichni si uvědomujeme, že kvalita a ochrana pitné vody je absolutní priorita. Díky jednotnému a společnému postupu vedení Kraje Vysočina, odborníků na vodohospodářství, obcí, firem, zemědělských podniků, ale na druhé straně i profesionálnímu přístupu zpracovatelů návrhu, se nám podařilo původní materiál nezohledňující spravedlivě zájmy majitelů pozemků i regionálních firem zastavit. Od nového návrhu očekáváme nejen odpovídající spravedlivé trvalé kompenzace, ale pro lidi z okolí Švihova chci jistotu a záruky – nejen pro zemědělce a majitele půdy, ale také obce, které budou muset dodržovat přísnější podmínky čištění vod, což se zákonitě promítne do ceny vody.

Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
hejtman Kraje Vysočina