Kotlíkové dotace

V dodatečné výzvě na kotlíkové dotace bylo před několika dny kladně vyřízeno 249 podaných žádostí. Budoucí majitelé nových ekologických kotlů si mezi sebe rozdělí téměř 30 milionů korun. V průběhu května budou úspěšní žadatelé obesláni návrhem smlouvy. Poté, co byl rozdělen i zbytek peněz z předchozí výzvy, nejsou v současné době k dispozici už žádné prostředky.

V okamžiku, kdy ministerstvo životního prostředí pošle krajům další peníze a bude jasné, za jakých podmínek o ně mohou občané požádat, bude Kraj Vysočina informovat veřejnost prostřednictvím svých www stránek a veřejných médií.

text: Petr Palovčík