Životní prostředí a zemědělství

Kotlíkové dotace

Všech 249 úspěšných žadatelů o další dotace na kotlíky bude na přelomu května a června obesláno návrhem smluv.

Vysočina pomůže s nákupem lesní techniky

Až 15 milionů korun uvolní vedení kraje pro drobné majitele lesů.

Změny v ochraně Švihova se odkládají

Vedení státního podniku Povodí Vltavy rozhodlo prozatím stáhnout svůj návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III.

Čistou Vysočinu letos zajistilo na 22 tisíc ...

Celých čtrnáct dubnových dní mělo bezmála 22 tisíc dobrovolníků na úklid Vysočiny. Tolik zájemců se totiž přihlásilo do letošního devátého ročníku tradiční akce Čistá Vysočina spojené s jarním úklidem přírody.

Kotlíkové dotace

V dodatečné výzvě na kotlíkové dotace bylo před několika dny kladně vyřízeno 249 podaných žádostí. Budoucí majitelé nových ekologických kotlů si mezi sebe rozdělí téměř 30 milionů korun.

Země živitelka

Vyrábíte kvalitní a chutné potraviny? Nabídněte je ostatním. Kraj Vysočina ani letos nevynechá mezinárodní agrosalon Země živitelka, který se koná na sklonku srpna na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Tradiční zabijačka v Domově pro seniory Velké ...

Hlavní role při tvorbě zabijačkových pochoutek se ujal kuchař a|řezník v jedné osobě Josef Dostál a nutriční terapeut Jan Hutař. Akce se účastnil i náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.

Více než 700 žádostí na další kotle

Od poloviny února přijímal Kraj Vysočina žádosti o výměnu kotle, tentokrát se podle rozhodnutí ministerstva životního prostředí týkalo pouze kotlů na biomasu a tepelná čerpadla. Dodatečnou výzvu využil Kraj Vysočina, aby nad rámec prvních

Sčítání zvěře

V sobotu 4. března čeká majitele honiteb a myslivce na Vysočině letošní druhé sčítání zvěře, kdy budou přímým pozorováním a sčítáním v kombinaci s kontrolou stop a dalších znaků výskytu určovat počty divoké fauny.

Vysočina má jedno z nejčistších ovzduší v ...

Výsledky čtyřletého měření ovzduší prokázaly, že Vysočina v rámci republiky dýchá nejzdravěji.

Stránky

Přihlásit se k odběru Životní prostředí a zemědělství