Nemocnice na Vysočině loni hospodařily se ziskem

Rok 2016 skončil pro všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina přebytkem přesahujícím čtyři miliony korun.

Nejlépe si přitom vedli v Havlíčkově Brodě, kde zisk přesáhl tři miliony. „Do výsledku hospodaření se negativně promítlo především povinné zvýšení platů ve zdravotnictví nařízené vládou, přičemž nárůst nákladů nepokryla úhradová vyhláška, jak byl slíbeno,“ vysvětluje výsledky hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Platby od pojišťoven pokrývají většinou modernizaci přístrojového vybavení, rozhodně nestačí ale na údržbu budov. Tyto náklady u pětice krajských nemocnice zajišťuje zřizovatel, Kraj Vysočina. Přičemž výrazné investice probíhají aktuálně s výjimkou Pelhřimova ve všech zařízeních. V Třebíči staví Kraj Vysočina nový pavilon chirurgických oborů, jihlavská nemocnice modernizuje interní pavilon, v Havlíčkově Brodě probíhá modernizace perinatologického centra a porodního oddělení a v Novém Městě na Moravě kraj staví pavilon dětského oddělení.

Výsledek hospodaření nemocnic v Kraji Vysočina v letech 2013 až 2016 (v tisících korun)

 

2013

2014

2015

2016

Jihlava

95,05

7 280,40

1 176,16

200,48

Třebíč

-23 770,35

39 028,74

5 339.50

72,67

Havlíčkův Brod

25,62

37,33

12,38

3 063,62

Pelhřimov

130,37

901,97

478,93

677,22

Nové M. na Moravě

-15 056,91

24,85

20,81

112,28

Kraj Vysočina (zaokrouhleno)

-38,579

47 000

7 027

4 126,27

 

text: Petr Palovčík