Zdravotnictví

Nemocnice na Vysočině loni hospodařily se ...

Rok 2016 skončil pro všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina přebytkem přesahujícím čtyři miliony korun.

Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina má hotový první ucelený materiál týkající se organizace paliativní péče v regionu.

Kraj chce do dvou let postavit Domov důchodců v ...

Necelých 150 milionů. To je suma, o kterou Kraj Vysočina požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

AMOK 2017: Proti šílenému střelci zasahovali v Třebíči ...

Smyslem dubnového cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina bylo procvičit spolupráci a koordinaci všech činností ve chvíli fanatického útoku.

Vysočina láká mediky na stipendia

Dostatek mladých mediků pro nemocnice na Vysočině má zajistit nová možnost vyplácení stipendií.

Informační technologie mění komunikaci ve ...

České zdravotnictví elektronizuje. Usnesením Vlády ČR z loňského roku byla schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020.

Záchrance roste počet výjezdů

Za posledních deset let vzrostl Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina (ZZS) počet výjezdů zhruba o čtvrtinu. Stále častěji pomáhají v terénu lékaři a záchranáři chronicky nemocným lidem a seniorům.

Zaměstnanci sociálních služeb si přilepší

Poté, co platy v sociálních službách rostly v roce 2016 o Vládou ČR nařízené 4 %, už v polovině letošního roku se budou upravovat znovu. Tentokrát vyskočí o dalších 5 %.

Vysočina chce zajistit šťastné dětství všem ...

Kraj Vysočina patří dlouhodobě k regionům s nejnižším počtem dětí s nařízenou ústavní výchovou.

Jihlavské PET centrum pomáhá pacientům

Kraj Vysočina finančně podpořil PET/CT centrum, které se v jihlavské nemocnici otevřelo na podzim loňského roku. V současnosti už pracoviště funguje a přijímá pacienty nejenom z Vysočiny.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdravotnictví