Potřebujeme v našem kraji hospic?

Kraj Vysočina je jedním z posledních krajů, ve kterém není dosud provozován „kamenný“ hospic. Ano, hospicová péče v našem kraji existuje – jako terénní službu ji provozuje několik subjektů a je třeba říci, že tyto služby jsou velkou pomocí rodinám, které pečují o své blízké, trpící nevyléčitelnou chorobou. Ano, existuje zde také oddělení paliativní péče v jihlavské nemocnici, což by mohlo vyvolat dojem, že již není o čem hovořit. Opravdu?

Čím více se dívám na zkušenosti z jiných krajů i na systém hospicové péče v zahraničí, tím více nabývám přesvědčení, že našemu kraji hospic schází. Hospicová péče má svá nepopiratelná specifika, která – aniž bych chtěl jakkoliv ubírat na významu terénním službám nebo činnosti oddělení paliativní péče – nelze pouze těmito službami komplexně zajistit. Zeptáme-li se pacientů, trpících nevyléčitelnou nemocí, zda chtějí poslední týdny svého života strávit v nemocnici, pak v naprosté většině případů uslyšíme rezolutní NE. A stejně tak je třeba vnímat i názor některých těžce nemocných, že si netroufají vzhledem k vážnému stavu zůstat ve svém domově, protože se cítí být na obtíž svým blízkým a přitom bytostně odmítají nechat se hospitalizovat v nemocnici.

A tak jsem přesvědčen, že přichází doba, kdy bychom měli velmi zodpovědně posoudit, zda už nenastal čas podniknout kroky k vybudování a provozu „kamenného“ hospice v našem kraji a tím zkompletovat stávající a jistě potřebné služby péče o umírající pacienty.

Vít Kaňkovský (KDU ČSL), poslanec a krajský zastupitel