Krajský úřad se rozšíří o budovu E

Krajské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schválilo záměr dostavby administrativního areálu sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. O stavbě budovy E pro zhruba dvě stě pracovníků krajského úřadu, kteří nyní působí na čtyřech detašovaných pracovištích, se hovoří s přestávkami minimálně deset let.

Zatímco na základní otázku už zastupitelstvo odpověď dalo, objevily se další desítky otazníků. Než se skutečně „kopne“ a bude položen základní kámen, čeká nejvyšší krajské orgány ještě mnoho zásadních rozhodnutí, pro která musí úřad připravit kvalitní podklady – vyřešit musíme financování stavby, budoucí parkování, vydefinovat ideální kapacity nejen pro úředníky, ale také pro spisovny, serverovny a jednací místnosti i pro zaměstnance dvou nebo tří příspěvkových organizací kraje. Společně se musíme vypořádat s řadou zákonných povinností a předpisů týkající se energetické náročnosti budovy, bezpečnosti nebo dopadů výstavby na životní prostředí. Později budeme muset také vyřešit majetkové vztahy k uvolněným budovám. Čeká nás, řečí sportovců, překážkový běh na dlouhé trati. Zvykli jsme si, že ne všechna naše rozhodnutí jsou populární. Rozhodnutí dostavět na pozemku v těsné blízkosti sídla Kraje Vysočina poslední z plánovaných budov je pro budoucí fungování krajského úřadu nezbytné. Rozhodnutím centrálních orgánů jsou na kraj stále přesouvány větší kompetence a povinnosti, například v oblasti sociálních služeb nebo ochrany životního prostředí. Pokud zohledníme i investiční činorodost kraje odrážející se ve zlepšování silniční sítě nebo ve stavbách veřejných budov například pro zdravotnictví a sociální služby, zjistíme, že nám chybí nejen lidé, ale také místo, kde by mohli pro veřejnost pracovat. A to bychom rádi do tří až pěti let změnili.

Zdeněk Kadlec,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina