Kraj podpoří venkovské prodejny

Kraj Vysočina uvolní poprvé v historii finanční podporu pro 55 obcí, která jim umožní udržení provozu „obecních“ prodejen. Nový dotační titul může pomoci pokrýt až 70 % nákladů a zajistí tak občanům nejen nákup základních potravin

„Zájem o podporu byl velký, přihlásila se bezmála stovka obcí. Důležitou roli při výběru podpořených hrály velikost obce, otevírací doba, šíře sortimentu a nabídka doplňkových služeb,“ vysvětluje Pavel Pacal (STAN + SNK ED), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování. Důležitým faktorem k získání podpory byl mimo jiné průměrný věk obyvatel, upřednostněny byly obce s velkým počtem lidí starších 60 let.

Vedení kraje před vypsání dotačního titulu podrobně zkoumalo podmínky prodeje v obcích, diskutovalo se starosty a ověřilo si tak smutnou absenci podobného nástroje na úrovni příslušných ministerstev. „V prodejnách často fungují i knihovny, zásilkovny a poštovny, což je pro život v obci také velice důležité. Proto pokud se tento krok osvědčí, jsme připraveni dotační titul opakovat,“ uzavírá Pavel Pacal.

text: Petr Palovčík