Peníze pro VŠPJ

Kraj Vysočina podpoří Vysokou školu polytechnickou Jihlava částkou téměř 17 milionů korun. Jihlavská polytechnika plánuje využít peníze v následujících čtyřech letech nejen na zachování stávajícího počtu akreditovaných studijních oborů ale i na jejich rozšíření s důrazem na technické zaměření, na aplikovaný výzkum ve spolupráci s místními firmami, plánuje navýšit počet akademických pracovníků a odborníků z praxe podílejících se na výuce.

Větší část dotace by měla pokrýt právě mzdové náklady, zbytek půjde na přístrojové a další vybavení laboratoří. Jihlavská polytechnika plánuje využít peníze nejen na zachování stávajícího počtu akreditovaných studijních oborů ale následně i na jejich rozšíření s důrazem na technické zaměření. je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina a nabízí sedm akreditovaných studijních programů s devíti studijními obory a také celoživotní vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

text: Eva Neuwirthová