Veřejné fórum Kraje Vysočina 2016

Deset největších regionálních problémů odhalilo Veřejné fórum Kraje Vysočina. Uskutečnilo se v listopadu v sídle kraje v Jihlavě, kam přijelo diskutovat více než 155 aktivních obyvatel Vysočiny. Společně se shodli, že nejdůležitější oblastí, na kterou se musí kraj zaměřit, je ochrana vody a její zadržování v krajině.