Tři sta let od narození Jana Václava Stamice

Kdo vchází na hlavní havlíčkobrodské náměstí od Horní ulice, nemůže minout rohový dům s pamětní deskou, na níž je uvedeno, že zde byl vychováván Jan Václav Stamic. Mimořádně nadaný hudební skladatel se zde narodil jako třetí z jedenácti dětí 19. června 1717.

Anglický hudební historik Charles Burney o něm v roce 1773 napsal: „Stamic se zasloužil o vývoj hudby jako nikdo jiný před ním. Jeho génius byl vskutku originální a smělý.“

Přitom jeden z nejvýznamnějších brodských rodáků neměl odpovídající hudební vzdělání. Absolvoval jen gymnázium v Jihlavě a dost možná i dvouletou filosofickou školu v Praze. Nejvíce ho bezesporu ovlivnil jeho otec Antonín Ignác Stamic, výborný varhaník a učitel hudby.

Stejně jako mnoho jiných českých muzikantů hledal Stamic zaměstnání a možnost vyniknutí v cizině. Po několika zastaveních se usadil v německém Mannheimu, kde se stal coby znamenitý houslista členem dvorní kapely. Ta se později pod jeho taktovkou stala nejlepším orchestrem v Německu. Ve službách falckého kurfiřta působil jako koncertní mistr a ředitel komorní hudby. Je jedním ze zakladatelů tzv. mannheimské školy. Celkem napsal 175 skladeb, z toho je 74 symfonií.

V roce 1754 dosáhl Stamic mimořádných úspěchů při turné v Paříži. Přitom nezapomínal na rodnou vlast a po celý život udržoval s rodným Brodem čilou korespondenci. V roce 1749 se tam i se svou manželkou na čas vrátil.

Jan Václav Stamic zemřel 27. března 1757 v Mannheimu, kde je i pochován. Čím by asi ještě obohatil hudbu, kdyby mu nebylo dopřáno pouhých čtyřicet let života! Jeho skladby se dosud hrají a jsou posluchači oblíbeny. Rodné město na něho pamatuje každý rok vzpomínkovými oslavami a koncerty.

text: Pavel Kryštof Novák