Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Provozovatelem služby www.ikrajvysocina.cz je společnost R MEDIA, spol. s.r.o., se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, IČ: 48112135, tel.: 724 767 164, e-mail: milan.pilar@rmedia.cz.

Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby Noviny Kraj Vysočina sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.